Przeskocz do treści

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

2023-11-08

Dyrektor SOSW w Jaworznie przypomina o złożeniu wniosków o przyznanie pomocy finansowej oraz wniosków o dofinansowanie do opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania - do dnia 17 listopada 2023 r. 

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  Im. Jana Pawła II w Jaworznie - do pobrania tutaj

Załączniki:

  • Załącznik nr 1 - Informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby ubiegającej się o korzystanie ze świadczeń w ramach działalności ZFŚS - do pobrania tutaj
  • Załącznik nr 3 - wniosek o:
  • dofinansowanie do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie przez pracowników, emerytów, rencistów, nauczycieli pobierających świadczenia kompensacyjne.
  • dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego/organizowanego we własnym zakresie dla dzieci.
  • dofinansowanie do pobytu dzieci w żłobkach, przedszkolach.
  • dofinansowanie do działalności kulturalno-oświatowej.
  • dofinansowanie do działalności sportowo-rekreacyjnej
  • dofinansowanie do wypoczynku w formie turystyki grupowej - do pobrania tutaj
  1. Załącznik nr 4 – wniosek o zapomogę losową, finansową, pomoc-materialno-rzeczową - do pobrania tutaj
  2. Załącznik nr 5 – wniosek o udzielenie pożyczki mieszkaniowej - do pobrania tutaj