Przeskocz do treści

AKTUALNOŚCI

Zapraszamy wszystkich Rodziców i Opiekunów na spotkanie , które odbędzie się 12 września 2022 r. o godzinie 15.30


Rok szkolny rozpoczynamy Mszą Św. w Kościele pod wezwaniem Św. Elżbiety w Jaworzno Szczakowej o godzinie 8.00. O godz. 8.45 spotykamy się przed wejściem do Szkoły.

11 sierpnia 2022 r.

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

Prosimy o zapoznanie się z informacja o terminach składania wniosków w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinasowania do zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Informacja dostępna tutaj

*dotyczy uczniów Szkoły Branżowej nr 7 oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Wniosek do pobrania tutaj

Przypominamy, ze termin składania wniosków o dofinansowanie upływa 2 września 2022 r.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU UCZNIÓW I RODZICÓW


Serdecznie dziękujemy Państwu, jeżeli zrealizowaliście już obowiązek spisowy.

Tym, którzy jeszcze nie, przypominamy.

Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Nie czekaj, spełnij swój obowiązek jak najszybciej!

Wejdź na stronę https://spis.gov.pl/ i wypełnij formularz spisowy.

Jeżeli nie masz dostępu do komputera/Internetu zadzwoń na infolinię: 22 279 99 99 i spisz się przez telefon lub odwiedź najbliższy urząd gminy.

Tylko w wyjątkowych przypadkach skontaktuje się z Tobą rachmistrz telefonicznie dzwoniąc z numeru 22 828 88 88 lub 22 279 99 99 lub może odwiedzić w domu.

Możesz potwierdzić tożsamość rachmistrza spisowego, dzwoniąc na infolinię spisową 22 279 99 99 lub sprawdzając na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/.

Pamiętaj, że udział w spisie jest obowiązkowy.

Spis powszechny trwa tylko do 30 września 2021 r.

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

Przekazujemy harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022.

Rok szkolny rozpoczynamy Mszą Św. w Kościele pod wezwaniem Św. Elżbiety w Jaworzno Szczakowej o godzinie 8.00. O godz. 8.45 spotykamy się przed wejściem do Szkoły. Ze względu na zagrożenia epidemiczne prosimy Rodziców i Opiekunów o pozostanie na zewnątrz budynku.


Prosimy o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, im. Jana Pawła II w Jaworznie

ANKIETA WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI UCZNIA DO SZKOŁY

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA

ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA


Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją przygotowaną przez ZLO w Jaworznie  tutaj

 Prosimy Rodziców i Opiekunów o zapoznanie się z informacjami w zakładce "Dla rodziców"


Prosimy o zapoznanie się z materiałami dotyczącym kampanii Ministerstwa Zdrowia #SzczepimySię oraz wojewódzkiej akcji "Koronawirus. przestrzegaj podstawowych zasad higieny i bezpieczeństwa"

Materiały dostępne tutaj

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jaworznie informuje, ze wznawia działalność po przerwie feryjnej od 18 stycznia 2021 r. Nauczanie odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

Rodziców, opiekunów i pełnoletnich uczniów informujemy o konieczności dostarczenia ankiety wstępnej kwalifikacji ucznia do szkoły. Ankieta do pobrania tutaj


Rodziców i Uczniów prosimy o zapoznanie się z

Zarządzeniem nr 03/I/21/covid19


Rodziców i Uczniów prosimy o zapoznanie się z

Zarządzeniem nr 04/X/20/covid19


 

Uczniów i Rodziców klasy PDP E w Szkole Przysposabiającej do Pracy w SOSW w Jaworznie prosimy o zapoznanie się z

Zarządzeniem Dyrektora  Nr 01/X/20/covid 19


 


HARMONOGRAM ODBIORU ŚWIADECTW

Rodziców i Uczniów klasy III Szkoły Branżowej I stopnia nr 7 w Jaworznie prosimy o zapoznanie się z informacjami w zakładce DLA RODZICÓW

Plan pracy nauczycieli do pobrania tutaj

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jaworznie do pobrania tutaj 

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dziecka do pobrania tutaj

Ankieta wstępnej kwalifikacji ucznia do szkoły do pobrania tutaj 

Ankieta aktualizacyjna do pobrania tutaj


Temat : MONITOROWANIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ
Nauczyciele i wychowawcy mogą zapoznać się z przedstawioną tematyką z zakładce pliki na stronie Microsoft Teams .
 
W zakładce dla nauczycieli znajduję się Zarządzenie Dyrektora dot. monitorowania i oceny zajęć prowadzonych zdalnie. Proszę o zapoznanie się z jego treścią.

Zapraszamy Rodziców i Opiekunów do zapoznania się z zakładką NAUCZANIE W DOMU


Pilny komunikat

Szanowni Rodzice i Opiekunowie

Czas ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych nie jest okresem ferii szkolnych i nie oznacza zwolnienia z czasu nauki. Uczniowie w dniach tygodnia, w których dotychczas realizowali kształcenie w szkole realizują to kształcenie w domu w formie samokształcenia i z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez poszczególnych nauczycieli

więcej informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaworznie


Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jaworznie informuje o odwołaniu w bieżącym roku szkolnym wyjazdu na Zieloną Szkołę ze względu na na zagrożenie epidemiologiczne.


Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jaworznie zwraca się z prośbą do wszystkich rodziców o szczególne zwrócenie uwagi na stan zdrowia swoich dzieci i nieposyłanie przeziębionych i chorych dzieci do  szkoły.

materiały informacyjne

KOMUNIKAT :

W dniu 25 stycznia 2021r. o godz. 14,00 odbędzie się posiedzenie RP SOSW Jaworzno. " Klasyfikacja uczniów szkół funkcjonujących przy ośrodku "

W zakładce dla nauczycieli znajduję się Zarządzenie Dyrektora dot. monitorowania i oceny zajęć prowadzonych zdalnie. Proszę o zapoznanie się z jego treścią.

Do wykorzystania:

Materiał filmowy na temat bezpłatnej platformy edukacyjnej Dzwonek.pl