Przeskocz do treści

Jaworznickie szkoły zawodem stoją – wsparcie jaworznickich uczniów szkół zawodowych

Jaworznickie szkoły zawodem stoją - wsparcie jaworznickich uczniów szkół zawodowych poprzez wyposażenie pracowni zawodowych, wysokiej jakości szkolenia zawodowe, doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz praktyki zawodowe.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego

Liderem projektu: C.M.T. Sp.z o.o.
Partner Projektu: GMINA MIASTA JAWORZNA
Realizatorzy: ZSP nr 2 w Jaworznie, SOSW Jaworzno
Termin realizacji: 2019-03-01 - 2021-02-27
Kwota dofinansowania z UE wynosi: 1 516 734,66

Celem głównym projektu jest wzrost zatrudnienia wśród absolwentów szkół i placówek kształcenia zawodowego poprzez wysokiej jakości staże i praktyki zawodowe i zajęcia specjalistyczne, kursy, dla 105 osób (44 K i 61M)uczniowie ZSP nr 2 oraz SOSW w Jaworznie. Realizację celu umożliwią zadania:

- doradztwo edukacyjno-zawodowe,

- specjalistyczne zajęcia realizowane we współpracy z pracodawcami umożliwiające uczniom uzyskanie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych,

- praktyki zawodowe u pracodawców,

- wyposażenie pracowni w szkołach,

- szkolenia:

  • Kurs kelnerski I stopnia
  • Kurs baristyczny I stopnia
  • Kurs cukierniczy
  • Kurs kuchni włoskiej
  • Kurs pn. Pomoc kuchenna
  • Ceramika w edukacji artystycznej i terapii
  • Ceramiczna mozaika artystyczna.

W ramach projektu doposażone zostaną dwie szkoły, w których utworzone zostaną pracownie:

- kucharz odzwierciedlającej naturalne warunki pracy,

- garncarz odzwierciedlającej naturalne warunki pracy.

Kontakt i zapisy – www.cmt.edu.pl – tel. 783 258 555

Regulamin oraz Formularz zgłoszeniowy i Oświadczenie do pobrania.