Przeskocz do treści

OFERTA EDUKACYJNA

Dyrekcja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jaworznie przypomina, że rekrutacja do szkół wchodzących w skład Ośrodka trwa cały rok. Zapraszamy Rodziców i Opiekunów prawnych do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną.

Jesteśmy do Waszej dyspozycji codziennie w godz. 8.00-14.00.

Podstawą przyjęcia jest posiadanie przez dziecko orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną.

W skład ośrodka wchodzą:
  • 8-letnia Szkoła Podstawowa Specjalna nr 23 dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim.
  • Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia  nr 7 kształcąca młodzież na kierunkach: kucharz, cukiernik, ślusarz, monter robót wykończeniowych w budownictwie. 
  •  Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.
  • Ośrodek prowadzi o Zespoły Edukacyjno–Terapeutyczne dla dzieci  niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym na wszystkich etapach nauczania.
  • Dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim prowadzone są zajęcia rewalidacyjno–wychowawcze.
  • Prowadzimy klasy dla uczniów z z autyzmem
  • Prowadzimy internat dla dzieci i młodzieży uczącej się w naszych szkołach zapewniający wychowankom całodobową i wszechstronną opiekę.