Przeskocz do treści

Internat

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zapewnia swoim wychowankom opiekę wychowawczą oraz stwarza warunki do ich prawidłowego rozwoju psychoruchowego.


Wychowankowie, chłopcy i dziewczęta w wieku 10 do 24 lat, podzieleni są na 5 grup wychowawczych i mieszkają w czteroosobowych pomieszczeniach sypialnych, mających do dyspozycji 5 świetlic grupowych.


Wychowankowie dysponują również:
• pracownią komputerową
• bardzo dobrze wyposażonymi świetlicami: telewizja, dvd, stoły tenisowe, piłkarzyki, komputery PC itd.
• nowoczesnymi łazienkami, natryskami, toaletami
• zmodernizowaną kuchnią dydaktyczną
• boiskami do gry w piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę
• salą multimedialną
Wszystkie formy zajęć prowadzonych w internacie dostosowane są do indywidualnych możliwości i potrzeb wychowanków.
W trakcie nauki własnej wychowawcy kładą duży nacisk na indywidualizację w procesie edukacyjnym, na umiejętność rozwiązywania zadań rozwijających logiczne myślenie oraz na stosowanie aktywnych metod nauczania.
W sferze uspołecznienia wychowankowie, szczególnie nowo przybyli, bardzo szybko się aklimatyzują i dostosowują do wymagań wychowawczych.
Internat to miejsce, gdzie odbywają się różne uroczystości. Wzmacniają one więzi między wychowankami, integrują ich ze środowiskiem lokalnym a także ubogacają ich wnętrze. Nie brakuje także imprez/wyjazdów o charakterze zewnętrznym.
O dobrym poziomie wychowawczym internatu świadczy właściwie przygotowana zarówno pod względem metodycznym jak i merytorycznym kadra pedagogiczna, aktywne metody stosowane w pracy wychowawczej oraz różnorodne formy zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w internacie.